Making Potpourri Sachets

How to make Potpourri Sachets.